Конструкц

Салхи ба газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй барилга

WIND and EARTHQUAKE RESISTANT BUILDINGS

Инженер хүн барилга бүтээцийн тооцоог хийхээс өмнө бүтээцийн системийн мөн чанар тооцооны зарчимыг маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй ба ингэснээрээ тухайн системийг үр ашигтайгаар төлөвлөж чадах юм. Энэхүү ном нь салхи болон газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэлтэй барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах инженерүүдэд хамгийн сүүлийн үеийн ойлголт, техник, дизайны өгөгдлүүдийн талаарх мэдээллийг багтаасан. Газар хөдлөлийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуус болон инженерүүд хэрэг болхуйц ном юм.

Америкийн барилгын инженерүүдийн холбоо (ASCE) 7-02

Олон Улсын Барилгын Код (IBC) -03

Галын Үндэсний Хамгаалалтын Нийгэмлэг (NFPA) 5000

АНУ-ын Бетоны Хүрээлэн (ACI) 318-02

АНУ-ын Ган барилгын институт (AISC) 341-02

Холбооны Онцгой байдлын алба (FEMA) 356, 350-ийн  заалтуудыг тусгасан.

Гарчиг

Нэгдүгээр бүлэг: Салхины ачаалал

Хоёрдугаар бүлэг: Газар хөдлөлт

Гуравдугаар бүлэг: Металл бүтэцтэй барилгууд

Дөрөвдүгээр бүлэг: Төмөр бетон бүтэцтэй барилгууд

Тавдугаар бүлэг: Нийлмэл бүтэцтэй барилга

Зургаадугаар бүлэг: Баригдсан барилгын хүчитгэл, сэргээн засварлалт

Долдугаар бүлэг: Хүндийн хүчний систем

Наймдугаар бүлэг: Онцлог сэдэв /бусад жишээ/ гэх мэт маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг агуулсан ном юм.

Зөвхөн бүртгэлтэй гишүүд татаж болно. Бүртгүүлэх

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button