Бусад

БД 81-16-12 Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ

Барилгын зураг төслийн ажлын жишиг үнэ БД 81-16-12 -г 2012 онд баталж гаргажээ. Түүнээс хойш юмны үнэ, валютын ханш хэрхэн өссөнийг бүгд мэднэ. Зургийн үнэ огт нэмэгдэхгүй,  төлөвлтэй хэхэ. Уг нь энэ БД-ээр бол үнийн өсөлтийн индекс жил бүр гарч түүний дагуу зургийн ажлыг үнэлэх ёстой юм шиг байх юм…

ТАТАХ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button