Конструкц

Бүтээцийн элементийн тооцоо

Design of Structural Elements W.M.C. M

Бүтээцийн элэмэнтүүдийн тооцоог бодит жишээн дээр тулгуурлаж хийсэн маш олон жишээ бодлоготой хэрэглэхэд хялбар ном.

Зөвхөн бүртгэлтэй гишүүд татаж болно. Бүртгүүлэх

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button