Менежмент

Төслийн менежмент PMBOK 6

Төслийн менежментийн PMBOK цуврал ном нь PMI байгууллагаас гаргадаг ном бөгөөд аливаа салбарын төслүүдийн менежментийг үр дүнтэй зохион байгуулж төлөвлөхөд суурь болдог ном юм. Төслийн менежментийн хамгийн сүүлийн үеийн шилдэг туршлагуудийг тусгаж шинэчлэгдэн хэвлэгдэж байдаг ба энэ удаа 6 дахь хэвлэл нь гарсаныг та бүхэнд хүргэж байна.

 • 1969 он – PMI буюу Project Management Institute АНУ-д байгуулагдсан. PMI нь төслийн удирдлагын үндэс суурийг тодорхой болгож, төслийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн хяналтыг амжилтанд хүргэхийн төлөөх мэдлэгийн цогцыг бий болгосон.
 • 1987 – PMBOK-ийн эхлэлийн бичиг баримт гаргав.
 • 1996 – PMBOK хувилбар 1 гарсан.
 • 2000 – PMBOK хувилбар 2 гарсан.
 • 2005 – PMBOK хувилбар 3 гарсан.
 • 2008 – PMBOK хувилбар 4 гарсан.
 • 2013 – PMBOK хувилбар 5 гарсан.
 • 2013.01.01-с PMBOK дээр үндэслэн төслийн менежментийн ISO 21500:2012  стандартыг хэрэглэж эхэлсэн.
 • Монголд 2013 онд MNS ISO 21500:2013 стандарт батлагдсан
 • 2017 – PMBOK хувилбар 6 гарсан.

Шинэ номонд зарим шинэ нэмэлтүүд:

 • Сүүлийн үеийн чиг хандлага ба шинээр гарч ирж буй практикууд
 • Шийдвэр гаргахад анхаарах зүйлс
 • Стратегийн болон бизнесийн мэдлэгт илүү анхаарал хандуулах
 • Төслийн менежерийн үүрэг ролийн шинэ хэсэг
  гэх мэт шинэ нэмэлтүүд багтсан
  976 хуудастай.


ТАТАХ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button