Robot structure

/ТЕСТ/ Autodesk Robot Structural Analysis Professional

 

Төгсгөлөг элементийн онолд суурилсан барилга бүтээцийн тооцооны програм юм.

Анх 1983 онд хийгдсэн. BIM-ийн нэгдсэн анализ тооцоо бүхий инженерийн ямарч бүтцийн төрлийг ойлгож тооцох чадвартай.

ПРОГРАМЫН ХИЙЖ ЧАДАХ ТООЦОО

Static – Статик тооцоо
Modal – Загварын тооцоо
Non linear/p-delta – Шугаман бус/п-делта нөлөөны тооцоо
Time history analysis – Динамик тооцоо
Harmonic – Давтамжит ачааны тооцоо
Footfall – Суурийн тогтвор алдалтын тооцоо
Pushover – Онходолтын тооцоо
Buckling – Баганын тогтвор алдалтын тооцоо

Түлхүүр үг
Ихийг харуулах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close